Konec energetického spalování uhlí se blíží

Stojíme na začátku největší transformace Moravskoslezského kraje za poslední století. Co tato transformace přinese? Čím bude uhlí nahrazeno?

Zjistit více
Těžební věž Ostrava

Cesta ke konci uhlí v Evropě

Sektor energetiky spalující fosilní paliva je celosvětově největším zdrojem skleníkových plynů, které významně přispívají ke globální změně klimatu. V Evropě proto probíhá energetická transformace směrem k nízkouhlíkové a udržitelné energetice, s čímž souvisí také ústup jednotlivých členských států od využívání uhlí pro energetické potřeby. Snahou Evropské unie je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Záměr odklonu od uhlí již oznámila většina členských států a v některých z nich již není uhlí v současných energetických mixech zastoupeno. Jedná se např. o Rakousko, Belgii, Švédsko. Další evropské země by měly tyto státy v dohledné době následovat.

Zjistit více o situaci v Evropě
Větrná elektrárna
Jaderná elektrárna Dukovany

Uhelná a energetická situace v České republice

S ohledem na skutečnost, že uhlí jako strategická surovina nemá v Evropě příliš dlouhou budoucnost, je pro Českou republiku problematika odchodu od energetického spalování uhlí jednou z hlavních priorit v oblasti energetiky. Transformace k české bezuhelné energetice bude vyžadovat celou řadu opatření.

Zjistit více o situaci v ČR

Uhelná a energetická situace v Moravskoslezském kraji

Uhelný průmysl je v našem kraji historicky zakořeněn již po mnoho desetiletí a jeho útlum bude pro nás všechny doslova převratným. Ač si to mnozí z nás neuvědomují, tak se s uhelným vlivem setkáváme téměř všude. Největší zastoupení má využívání uhlí stále v těžkém průmyslu, ale také ve výrobě tepla, které přes dodávky do systému centrálního zásobování tepelnou energií, odebírá přibližně 250 tisíc domácností po celém kraji.

V návaznosti na aktuální dění v oblasti evropské energetiky, činnost Uhelné komise a specifickou situaci Moravskoslezského kraje jako uhelného regionu v transformaci s dědictvím průmyslové výroby, se vedení kraje rozhodlo zpracovat dokument s názvem „Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“.

Zjistit více o situaci v Moravskoslezském kraji

Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto v Moravskoslezském kraji

Celková roční produkce elektrické energie v našem kraji za rok 2019 činila 3 892,3 GWh

Graf roční produkce elektrické energie v Moravskoslezském kraji

Graf uvádí hodnoty z roku 2019

Zdroj: www.eru.cz

Černé uhlí
6
miliónů tun

Je roční spotřeba černého uhlí v MSK

Železniční vozy s černým uhlím

Využití uhlí v našem kraji

Uhlí má v našem kraji jedinečnou a doposud nezastupitelnou pozici. Víte, kdo jej spotřebuje nejvíc a kde všude se využívá?

Zjistit více
Litá ocel

Aktuality

22/07/21

Výsledky dalšího zasedání Uhelné komise

Dne 20. července 2021 proběhlo osmé zasedání Uhelné komise, v rámci kterého bylo dohodnuto, že budou připraveny další scénáře útlumu uhlí v České republice reflektující vývoj ceny emisní povolenky.

Zjistit více

22/07/21

Vodíková strategie České republiky

V rámci mezinárodní konference konané dne 16. července 2021 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Vodíkovou strategii České republiky, která vznikla v kontextu Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu odrážející cíl Zelené dohody pro Evropu.

Zjistit více

02/07/21

Schválení Transformačního plánu Moravskoslezského kraje

Dne 24. června 2021 byly Regionální stálou konferencí MSK schváleny strategické projekty Moravskoslezského kraje a Transformační plán MSK pro praktickou realizaci Mechanismu spravedlivé transformace, který cílí na uhelné regiony.

Zjistit více

15/06/21

Delegace do Slezského vojvodství

Zástupci Moravskoslezského energetického centra, p.o. se zúčastnili delegace do Slezského vojvodství.

Zjistit více

03/06/21

Výsledky jednání vlády České republiky dne 24. května 2021

Vláda ČR se na svém jednání zabývala scénářem útlumu využívání uhlí v České republice a rozdělením prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Zjistit více

13/05/21

Dohoda o partnerství – programové období 2021-2027

Na začátku května 2021 proběhlo jednání Ministerstva pro místní rozvoj se zástupci Evropské komise týkající se finalizace dokumentu Dohoda o partnerství, která stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů na základě vydefinovaných národních priorit.

Zjistit více

20/04/21

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby

V Praze bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby.

Zjistit více

14/04/21

Veřejná výzva k předkládání strategických transformačních projektů spuštěna

Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 31. března 2021 veřejnou výzvu k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zjistit více

26/03/21

Útlum těžby uhlí nás bude do roku 2036 stát 15,6 miliardy

Další díl nového magazínu ENERGIE A KRAJ z redakce TV Polar.

Zjistit více

25/03/21

Ukončení těžby na dole ČSA

Po 70 letech byla ukončena těžba v dole Československé armády.

Zjistit více
Top