Konec energetického spalování uhlí se blíží

Stojíme na začátku největší transformace Moravskoslezského kraje za poslední století. Co tato transformace přinese? Čím bude uhlí nahrazeno?

Zjistit více
Těžební věž Ostrava

Cesta ke konci uhlí v Evropě

Sektor energetiky spalující fosilní paliva je celosvětově největším zdrojem skleníkových plynů, které významně přispívají ke globální změně klimatu. V Evropě proto probíhá energetická transformace směrem k nízkouhlíkové a udržitelné energetice, s čímž souvisí také ústup jednotlivých členských států od využívání uhlí pro energetické potřeby. Snahou Evropské unie je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Záměr odklonu od uhlí již oznámila většina členských států a v některých z nich již není uhlí v současných energetických mixech zastoupeno. Jedná se např. o Rakousko, Belgii, Švédsko. Další evropské země by měly tyto státy v dohledné době následovat.

Zjistit více o situaci v Evropě
Větrná elektrárna
Jaderná elektrárna Dukovany

Uhelná a energetická situace v České republice

S ohledem na skutečnost, že uhlí jako strategická surovina nemá v Evropě příliš dlouhou budoucnost, je pro Českou republiku problematika odchodu od energetického spalování uhlí jednou z hlavních priorit v oblasti energetiky. Transformace k české bezuhelné energetice bude vyžadovat celou řadu opatření.

Zjistit více o situaci v ČR

Uhelná a energetická situace v Moravskoslezském kraji

Uhelný průmysl je v našem kraji historicky zakořeněn již po mnoho desetiletí a jeho útlum bude pro nás všechny doslova převratným. Ač si to mnozí z nás neuvědomují, tak se s uhelným vlivem setkáváme téměř všude. Největší zastoupení má využívání uhlí stále v těžkém průmyslu, ale také ve výrobě tepla, které přes dodávky do systému centrálního zásobování tepelnou energií, odebírá přibližně 250 tisíc domácností po celém kraji.

V návaznosti na aktuální dění v oblasti evropské energetiky, činnost Uhelné komise a specifickou situaci Moravskoslezského kraje jako uhelného regionu v transformaci s dědictvím průmyslové výroby, se vedení kraje rozhodlo zpracovat dokument s názvem „Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“.

Zjistit více o situaci v Moravskoslezském kraji

Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto v Moravskoslezském kraji

Celková roční produkce elektrické energie v našem kraji za rok 2019 činila 3 892,3 GWh

Graf roční produkce elektrické energie v Moravskoslezském kraji

Graf uvádí hodnoty z roku 2019

Zdroj: www.eru.cz

Černé uhlí
6
miliónů tun

Je roční spotřeba černého uhlí v MSK

Železniční vozy s černým uhlím

Využití uhlí v našem kraji

Uhlí má v našem kraji jedinečnou a doposud nezastupitelnou pozici. Víte, kdo jej spotřebuje nejvíc a kde všude se využívá?

Zjistit více
Litá ocel

Aktuality

03/05/23

Z Dolu Staříč vyvezli symbolický poslední vozík

Dne 20. 4. 2023 proběhlo symbolické rozloučení, kdy byl vyvezen poslední vozík.

Zjistit více

22/03/23

Zásyp Dolu Frenštát

Státní podnik DIAMO dokončil s 3měsíčním předstihem návoz zásypového materiálu do areálu černouhelného Dolu Frenštát.

Zjistit více

23/02/23

Likvidace Dolu Staříč

Těžební činnost dolu byla zastavena v roce 2017 a od pondělí 20. 2. 2023 započal státní podnik Diamo s jeho likvidací.

Zjistit více

19/12/22

Těžba uhlí na dole ČSM do roku 2025

Podle vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury a předsedy představenstva společnosti OKD Romana Sikory bude těžba černého uhlí v Dole ČSM pokračovat až do konce roku 2025.

Zjistit více

13/12/22

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

V rámci projektu RE:START II byla zpracována Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích.

Zjistit více

10/11/22

Obnovení těžby na Karvinsku?

Státní podnik Diamo zpracoval studii o možnosti obnovy těžby černého uhlí.

Zjistit více

03/11/22

Teplárna v Karviné vymění uhlí za biomasu

Další krok ke stavbě nového multipalivového kotle plánovaného pro karvinskou teplárnu, udělala společnost Veolia.

Zjistit více

20/07/22

Důl Frenštát a jeho proměna

V červenci 2022 začal státní podnik DIAMO do areálu nečinného Dolu Frenštát navážet celkem 214 tis. tun hlušiny, která bude sloužit k zasypání těžebních jam.

Zjistit více

01/07/22

OKD prodlouží těžbu minimálně do konce roku 2023

Dne 30. 6. 2022 oznámili ministr financí Zbyněk Stanjura a předseda představenstva OKD Roman Sikora prodloužení těžby černého uhlí.

Zjistit více

30/06/22

První veřejná vodíková stanice v Česku

Dne 28. června 2022 uvedla do provozu společnost Vítkovice, a.s. první veřejnou vodíkovou stanici v České republice.

Zjistit více

29/06/22

Energie a kraj

K současnému dění v oblasti výroby elektrické energie vyrobené z uhlí se věnoval dne 23. června 2022 jeden z dílů pořadu Energie a kraj.

Zjistit více

01/06/22

Vodíkový vlak v Moravskoslezském kraji

V květnu 2022 byl v několika městech Moravskoslezského kraje (Bruntál, Krnov, Opava a Ostrava) představen plně bezemisní vlak Coradia iLint, výrobce Alstom.

Zjistit více

14/04/22

OKD bude těžit uhlí o půl roku déle

Představenstvo OKD schválilo pokračování těžby černého uhlí na Karvinsku do druhého kvartálu roku 2023.

Zjistit více

17/03/22

Webinář Financování zelené transformace

Pod záštitou Ministerstva životního prostředí se dne 15. března 2022 uskutečnil pro širokou veřejnost webinář s názvem Financování zelené transformace.

Zjistit více

15/02/22

Dopadová studie – Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji

Dne 24. 1. 2022 vzala Rada kraje na vědomí Dopadovou studii Problematika odpojování konečných odběratelů a návrh optimalizace v soustavách centrálního zásobování teplem (dále „SCZT“) v Moravskoslezském kraji, jejímž zpracovatelem je Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace.

Zjistit více

04/02/22

Jádro a zemní plyn jako čistý zdroj energie

Evropská komise schválila dne 2. 2. 2022 tzv. taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, v rámci které došlo k dočasnému zařazení jádra a zemního plynu mezi čisté zdroje energie.

Zjistit více

06/12/21

Seminář Transformace v uhelných regionech

Pro všechny zájemce o aktuální informace týkající se spravedlivé transformace v Moravskoslezském kraji proběhl další seminář.

Zjistit více

01/12/21

Prohlášení Visegrádské čtyřky

Zástupci Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko) podepsali dne 18. 11. 2021 společné prohlášení. Prohlášení je signálem pro Evropskou komisi, že státy V4 počítají mimo rozvoje obnovitelných zdrojů i s jadernými zdroji.

Zjistit více

05/11/21

ENERGOLINKA Moravskoslezského kraje

S ohledem na současné dění na energetickém trhu týkající se ukončení činnosti některých dodavatelů energie, zejména společnosti Bohemia Energy, zřídil dne 4. 11. 2021 Moravskoslezský kraj ENERGOLINKU.

Zjistit více

05/11/21

DISKUZNÍ FÓRUM NA TV POLAR – ENERGETIKA

Moravskoslezská regionální televize Polar zařazuje do svého programu diskuzní fóra, na kterých jsou řešena zásadní témata Moravskoslezského kraje.

Zjistit více

11/10/21

Představení strategických projektů na Ostravsku a Frenštátsku

Ve dnech 23. 9. 2021 a 6. 10. 2021 proběhla další veřejná projednávání strategických projektů, tentokrát na území Ostravska a Frenštátska.

Zjistit více

02/09/21

Veřejné projednávání strategických projektů

Dne 1. 9. 2021 se uskutečnilo první veřejné projednávání strategických projektů území Karvinska.

Zjistit více

24/08/21

Zpravodaj MŽP – Zelený RE:START

Ministerstvo životního prostředí začalo vydávat zcela nový zpravodaj s názvem „Zelený RE:START“, který přináší novinky z přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zjistit více

22/07/21

Výsledky dalšího zasedání Uhelné komise

Dne 20. července 2021 proběhlo osmé zasedání Uhelné komise, v rámci kterého bylo dohodnuto, že budou připraveny další scénáře útlumu uhlí v České republice reflektující vývoj ceny emisní povolenky.

Zjistit více

22/07/21

Vodíková strategie České republiky

V rámci mezinárodní konference konané dne 16. července 2021 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Vodíkovou strategii České republiky, která vznikla v kontextu Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu odrážející cíl Zelené dohody pro Evropu.

Zjistit více

02/07/21

Schválení Transformačního plánu Moravskoslezského kraje

Dne 24. června 2021 byly Regionální stálou konferencí MSK schváleny strategické projekty Moravskoslezského kraje a Transformační plán MSK pro praktickou realizaci Mechanismu spravedlivé transformace, který cílí na uhelné regiony.

Zjistit více

15/06/21

Delegace do Slezského vojvodství

Zástupci Moravskoslezského energetického centra, p.o. se zúčastnili delegace do Slezského vojvodství.

Zjistit více

03/06/21

Výsledky jednání vlády České republiky dne 24. května 2021

Vláda ČR se na svém jednání zabývala scénářem útlumu využívání uhlí v České republice a rozdělením prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Zjistit více

13/05/21

Dohoda o partnerství – programové období 2021-2027

Na začátku května 2021 proběhlo jednání Ministerstva pro místní rozvoj se zástupci Evropské komise týkající se finalizace dokumentu Dohoda o partnerství, která stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů na základě vydefinovaných národních priorit.

Zjistit více

20/04/21

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby

V Praze bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby.

Zjistit více

14/04/21

Veřejná výzva k předkládání strategických transformačních projektů spuštěna

Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 31. března 2021 veřejnou výzvu k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zjistit více

26/03/21

Útlum těžby uhlí nás bude do roku 2036 stát 15,6 miliardy

Další díl nového magazínu ENERGIE A KRAJ z redakce TV Polar.

Zjistit více

25/03/21

Ukončení těžby na dole ČSA

Po 70 letech byla ukončena těžba v dole Československé armády.

Zjistit více

24/03/21

Energie a kraj

Nový pořad televize Polar zaměřený na transformaci energetiky v našem kraji.

Zjistit více
Top