Pravidla grafického stylu kampaně

Pravidla grafického stylu snadnou a přehlednou formou ukazují doporučení a upřesňují pravidla pro práci s jednotným grafickým stylem kampaně #konecuhli.

Grafický styl je tvořen komplexním souborem prvků a napomáhá dosáhnout unikátní a konzistentní podoby kampaně. Pro jeho ideální a správnou fungování je zapotřebí dodržovat pevná pravidla uvedená v tomto souhrnu.

Varianty loga

Barvy kampaně

Základní paleta barev vznikla odvozením z tradičních barev, které se historicky vztahují k těžbě černého uhlí v Moravskoslezském kraji. Z důvodu zachování konzistence je potřeba pevně dodržovat níže uvedené specifikace. Jednotlivé barvy jsou definovány a upřesněny v modelech vhodných pro použití na monitorech i v tisku.

RGB
33, 123, 70

CMYK
85, 28, 91, 15

HEX
#217B46

RGB
35, 31, 32

CMYK
0, 0, 0, 100

HEX
#231F20

RGB
72, 72, 72

CMYK
66, 59, 58, 40

HEX
#484848

Písmo kampaně

Primárním fontem písma grafického stylu kampaně je Montserrat. Poskytuje širokou škálu variací a je vhodný pro sazbu výrazných nadpisů, ale také snadno čitelných textových bloků. Tento font písma by měl být využíván na všech tištěných materiálech a také při oficiální komunikaci.

Ochranné pásmo

Samotné logo kampaně je ohraničeno ochrannou zónou, která zaručuje jeho správné působení. Ochranná zóna určuje minimální velikost plochy, do které nesmí zasahovat jiné prvky a zároveň určuje vzdálenost od kraje plochy, na kterou bude logo umístěno.

Aplikace

Ukázkové příklady konkrétních aplikací s použitím prvků jednotného grafického stylu. Vybrané ukázky slouží jako výchozí bod pro zpracování nových tiskových a jiných materiálů.

Vizitky

Vizitky jsou dostupné v jednom univerzálním provedení. Jsou oboustranné a jejich rozměr je 90x50 mm. Pro jejich výrobu je doporučené využívat ofsetový tisk na bílý matný křídový papír s gramáží 300 g/m3.

Hlavičkový papír a blok

Hlavičkový papír je určen pro běžnou korespondenci a komunikaci. Papír je konkrétně připraven ve formátu A4 a je jej možné používa v rámci organizace jako předtištěný, případně operativně tisknout na bílý kancelářský papír přímo na běžné tiskárně.

Blok je vyveden ve dvou velikost - A4 a A5. Graficky vychází z hlavičkového papíru, ale je doplněn o sekci s mřížkou, která je užitečná pro psaní poznámek.

Top