Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

V rámci projektu RE:START II, který je financován z Fondu soudržnosti a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc (OP TP), byla společností BeePartner a.s. zpracována Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3. Zpracovaná analýza se zabývá porovnáním souvislosti plánovaného odklonu od uhlí v České republice s aktuálními očekáváními energeticky náročných odvětví, elektrárenských a teplárenských společností a domácností. Cílem dokumentu je tedy zjistit, zdali plány státu jsou v souladu s očekáváními výše zmíněných odvětví a rovněž definovat závěry a doporučení k synchronizaci těchto požadavků a očekávání
s důrazem na dosažení optimálního poměru mezi ochranou životního prostředí, ekonomickou prosperitou a sociálním smírem.

Co se týče hlavních závěrů a doporučení této analýzy, lze zmínit například potřebu definovat včasná, jasná a srozumitelná rozhodnutí, která se týkají data a podmínek odklonu od uhlí a návazných kompenzací, podpor a dalších kroků v širším kontextu (ruská agrese na Ukrajině, ceny energií, bezpečné dodávky energetických surovin, Zelená dohoda pro Evropu apod.). Je rovněž zásadní, aby ekonomická transformace a podpora přechodu uhelných regionů k zelenějším technologiím byla realizována systematicky, kontinuálně a včas, jinak hrozí dlouhodobé snížení konkurenceschopnosti regionů
a firem, krach energeticky náročných provozů, sociální napětí, propouštění atd. Z provedené analýzy vyplývá, že nejistoty, které jsou spjaty právě
s odklonem od uhlí, navíc umocněny energetickou krizí, mají dopady napříč všemi šetřenými odvětvími i na socioekonomickou situaci.

Analýza je ke stažení zde.

Top