Dohoda o partnerství – programové období 2021-2027

Ve dnech 6. a 7. května 2021 se uskutečnilo jednání Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj se zástupci Evropské komise. Cílem tohoto jednání byly kroky směřující k finalizaci klíčového dokumentu programového období 2021–2027 Dohody o partnerství, ve které jsou popsány základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU. Dohoda je nyní ve fázi vypořádávání mezirezortních připomínek. Podrobnosti k Dohodě o partnerství naleznete zde.

V programovém období 2021–2027 bude mít Česká republika k dispozici 550 miliard Kč na politiku soudržnosti a dalších až 960 miliard korun z dalších evropských iniciativ. Alokace jednotlivých operačních programů byla schválena vládou České republiky v březnu 2021. První výzvy spadající do nového programového období 2021-2027 by mohly být v některých programech vyhlášeny na konci tohoto roku. Většina výzev by se pak začala vyhlašovat v první polovině roku 2022. Více informací k tomuto tématu naleznete zde.

Informace k přípravě programového období 2021–2027 naleznete na stránkách DotaceEU.cz

Top