Důl Frenštát a jeho proměna

V červenci 2022 začal státní podnik DIAMO do areálu nečinného Dolu Frenštát navážet celkem 214 tis. tun hlušiny, která bude sloužit k zasypání těžebních jam. Historie Dolu Frenštát se započala v roce 1981, ale dobývání černého uhlí zde nebylo nikdy zahájeno. Důl byl po celou dobu udržován v tzv. konzervačním režimu. V roce 2020 společnost OKD oznámila Ministerstvu životního prostředí záměr likvidace těžebních jam.

Návoz materiálu probíhá v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí a závěry zjišťovacího řízení, v rámci kterého byly soustředěny připomínky a požadavky dotčených obcí a úřadů. Samotný zásyp těžebních jam má státní podnik DIAMO v plánu v květnu a červnu příštího roku. Po ukončení zásypu budou odstraněny povrchové stavby a objekty a celý areál bude sanován a rekultivován.

Z dolu se má stát jeden ze symbolů udržitelné budoucnosti Moravskoslezského kraje. Připravuje se zde realizace rozvojového projektu CERKA, který v sobě kombinuje řadu témat – energetiku, odpadové hospodářství, cirkulární ekonomiku, architekturu, urbanismus, podnikání, inovace, bydlení, cestovní ruch a volnočasové aktivity. Celý projekt by měl být realizován z prostředků Fondu spravedlivé transformace.

Top