Jádro a zemní plyn jako čistý zdroj energie

Evropská komise schválila dne 2. 2. 2022 tzv. taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, v rámci které došlo k dočasnému zařazení jádra
a zemního plynu mezi čisté zdroje energie. Pravidla taxonomie neomezují členské státy ve volbě energetického mixu. Měli by být pouze návodem pro investory, kteří budou chtít investovat do udržitelných projektů, a slouží tedy k urychlení přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství.

Názory členských států na toto zařazení jsou zásadně odlišné. Pro Českou republiku a dále např. Polsko nebo Francii je schválení tohoto znění taxonomie pozitivní, jelikož tyto zdroje energie chtějí využívat při odstavování zdrojů využívajících uhlí a ropu. Rakousko ale kvůli tomuto rozhodnutí hrozí podáním žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Ke schválení taxonomie byl jednotlivými státy a Evropským parlamentem přenesen na Evropskou komisi mandát. Z tohoto důvodu již nemohou zasahovat do její podoby. Taxonomie může být odmítnuta jako celek, kdy by se k odmítnutí muselo vyslovit nejdéle do půl roku alespoň 20 z 27 členských zemí či většina europoslanců. Toto je dle dosavadních vyjádření politiků nepravděpodobné.

Mezi zásadní změny oproti původnímu návrhu taxonomie z přelomu roku 2021 patří zejména:

  • Zelený status budou mít pouze nové jaderné bloky se stavebním povolením vydaným do roku 2045.
  • Hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva budou muset mít jednotlivé členské státy vybudovány do roku 2050.
  • Pro zemní plyn byly odstraněny dílčí termíny pro přechod k čistému plynu a zůstala jen povinnost plně přejít na nízkoemisní plyny v roce 2035.

Zdroj:

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3436710-evropska-komise-schvalila-podminky-pro-oznaceni-jadra-a-plynu-za-zelene-investice

https://www.euroskop.cz/8961/38431/clanek/ek-schvalila-podminky-pro-oznaceni-jadra-a-plynu-za-zelene-investice/

Top