Likvidace Dolu Staříč

Důl Staříč, zprovozněný v roce 1971, byl největší zásobárnou černého koksovatelného uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Během těžby bylo v tomto dole vykutáno přibližně 50 mil. tun uhlí a v jeho provozech pracovalo na 3 500 lidí.

Těžební činnost dolu byla zastavena v roce 2017 a od pondělí 20. 2. 2023 započal státní podnik Diamo s jeho likvidací.

Jáma bude uzavřena přibližně 400 metrů vysokou cementovou zátkou nad první patrem dolu. Přibližně 200 tisíci tunami hlušiny bude v celé hloubce zasypána druhá větrací jáma.

Na likvidaci šachty pracuje přibližně 90 lidí a důl by měl být definitivně zasypán v květnu 2023, přičemž část energie ukryté pod zemí se bude dále využívat pro těžbu důlního plynu. „Dá se říct, že tento důl je nejvydatnější na důlní plyn – tady se čerpá denně 30 tisíc kubíků. A ten plyn předáváme do sítě a využívá se k výrobě tepla a elektřiny v regionu,“ říká mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská. Na Dolu Staříč by poté těžba plynu mohla trvat ještě desítky let.

Top