Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezského kraje, státního podniku DIAMO a krajské společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) podepsali dne 15. dubna 2021 v Praze Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby. Cílem spolupráce je systematická koordinace přeměny pohornické krajiny, sdílení informací a příprava konkrétních projektů, které povedou k posílení ekonomiky Moravskoslezského kraje, nabídce budoucích investic pro případné zájemce z řad firem a návratu krajiny lidem. Důraz bude kladen na inovativní a zelené technologie.

Přeměna části území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová je připravována společností MSID v rámci transformačního programu POHO2030, který vychází z Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska (více na stránkách POHO2030).

Oficiální tiskovou zprávu Moravskoslezského kraje o této události naleznete zde.

Záznam podpisu memoranda je možno shlédnout zde.

Top