Obnovení těžby na Karvinsku?

Státní podnik Diamo zpracoval studii o možnosti obnovy těžby černého uhlí v dolech ČSA a Darkov na Karvinsku. Podle této studie by bylo možné těžbu obnovit. Bylo by to však technicky velmi náročné, příprava by trvala šest let a stála přibližně deset miliard korun, přičemž uhlí by se poté dalo těžit po dobu 14 let. Společnost Diamo dále uvádí, aby nebyla těžba ztrátová, musela by se prodejní cena uhlí pohybovat nad 7 700 korun za tunu.

V dolech ČSA a Darkov byla těžba ukončena v únoru 2021. Podle dostupných údajů se zde nachází přibližně 14 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí, přičemž jde o kvalitnější koksovatelné uhlí. Při předpokládané těžbě přibližně 1 milionu tun ročně by však bylo potřeba cca 2 700 nových pracovníků. Podle vyjádření společnosti Diamo přitom zaškolení a výcvik nových pracovníků ve specifických profesích nejsou možné bez předchozí praxe.

Jak vyplývá z vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, od vedení těžební společnosti OKD, a.s. nyní očekává nezávislé zhodnocení závěrů studie
a zejména rozhodnutí, zda bude mít OKD, a.s. zájem realizovat hlubinnou těžbu černého uhlí na uvedených dolech ve vlastnictví a správě státního podniku Diamo.

Top