Představení strategických projektů na Ostravsku a Frenštátsku


Kraj se připravuje na čerpání miliard z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Projekty, které byly doporučeny jako strategické, byly občanům představeny na dalších dvou veřejných projednáních.

Dne 23. 9. 2021 proběhlo projednávání projektů území Karvinska. V úvodu vystoupil primátor Statutárního města Ostrava, Ing. Tomáš Macura, MBA
a následovaly prezentace hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., 1. náměstka hejtmana kraje, Ing. Jakuba Unucky, MBA
a zmocněnce hejtmana kraje pro RESTART a uhelné regiony v transformaci, Mgr. Zdeňka Karáska.

Zástupci předkladatelů vybraných strategických projektů ve svých prezentacích shrnuli klíčové informace a v rámci bohaté diskuze zodpovídali dotazy přítomných účastníků.

Představeny byly tyto strategické projekty:

  • Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací
  • Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř
  • MUSEum+
  • Education District
  • REFRESH
  • Life & Environment Research Center Ostrava
  • Koncertní sál Ostrava

Dne 6. 10. 2021 proběhlo projednávání strategických projektů území Frenštátska. V úvodu vystoupil hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., starosta obce Trojanovice, Mgr. Jiří Novotný, následovaly prezentace 1. náměstka hejtmana kraje, Ing. Jakuba Unucky, MBA a Ing. Miriam Šůstková, vedoucí oddělení strategického plánování, která zastupovala zmocněnce hejtmana kraje pro RESTART a uhelné regiony v transformaci, Mgr. Zdeňka Karáska.

Zástupci předkladatelů vybraných strategických projektů představili klíčové informace a diskutovali s přítomnými účastníky o transformaci kraje.

Představeny byly tyto strategické projekty:

• Transformace po-hornické krajiny POHO JIH
• Gest-Net : Underground lab
• Centrum pokročilých technologií s využitím čisté energie Staříč a Chlebovice
• GREEN INNOVATION PARK PASKOV
• Green Energy Park Sviadnov
• CirkArena – Circular Economy R&D Centre
• Centrum veřejných energetiků
• TRAUTOM – Kompetence pro 21. století

Více informací o strategických projektech naleznete zde.

Transformační plán naleznete zde.

Top