Prohlášení Visegrádské čtyřky

Zástupci Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko) podepsali dne 18. 11. 2021 společné prohlášení, ve kterém je zdůrazněna nezbytná role jaderné energetiky pro dosažení klimatické neutrality a zajištění stabilních a bezpečných dodávek energií za dostupné ceny a respekt vůči právu členských zemí EU určit si podmínky pro tvorbu vlastního energetického mixu. Prohlášení je signálem pro Evropskou komisi, že státy V4 počítají mimo rozvoje obnovitelných zdrojů i s jadernými zdroji.

V prohlášení se dále uvádí, že vzhledem k nutnosti řešit klimatické změny velmi rychle je nutné, aby EU vytvořila podpůrný a přehledný rámec pro investice do všech technologií schopných snižovat emise skleníkových plynů včetně jaderné energetiky. Pro přechodnou dobu se to týká také zemního plynu, který v některých státech zajistí kritický přechod od mnohem emisně intenzivnějšího uhlí. Zástupci V4 dále sdělují, že dodržení principu technologické neutrality je nezbytným předpokladem energetické transformace v souladu s dekarbonizačními závazky do roku 2050.

Zemní plyn a jaderná energie by se proto měla zohlednit v tzv. taxonomii, která znamená schopnost realizovat poptávaný finanční rámec a udržet tržní stabilitu ze strany EU pro nové projekty. V otázce taxonomie a zajištění rovných podmínek pro jadernou energetiku byl již v březnu 2021 zaslán Evropské komisi společný dopis celkem sedmi zemí, následně v říjnu pak deklaraci o společném postupu následovala Francie, Česká republika, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko (více ZDE).

Prohlášení ministrů zemí V4 ze dne 18. 11. 2021 je v anglickém jazyce k dispozici ZDE.

Top