Schválení Transformačního plánu Moravskoslezského kraje

Dne 24. června 2021 byly Regionální stálou konferencí MSK schváleny strategické projekty Moravskoslezského kraje a Transformační plán MSK pro praktickou realizaci Mechanismu spravedlivé transformace, který cílí na uhelné regiony.

Transformační plán MSK je jeden z podkladů pro Plán spravedlivé územní transformace (MMR) a obsahuje celkem osm tematických programů, kam chce MSK směřovat zdroje:

Strategické projekty byly vybírány regionálními i nadregionálními hodnotiteli a odborníky, kdy byl v několika kolech hodnocen zejména jejich transformační potenciál, připravenost a realizovatelnost. Celkem bylo Regionální stálou konferencí z 65 přihlášených projektových záměrů označeno za strategické 13 projektů. Jedná se o projekty kraje, univerzit, institucí i firem.

Z Plánu spravedlivé územní transformace bude vycházet Operační program Spravedlivá transformace (MŽP), ze kterého má náš kraj čerpat částku 18,9 miliard korun. Předpoklad čerpání evropských financí prostřednictvím programu je od začátku roku 2022. V rámci tohoto operačního programu by mělo být realizováno nejen 13 strategických projektů, ale i další projekty v rámci soutěžních tematických výzev. Celkově by z evropských financí chtěl MSK pro zlepšení úrovně života, ekonomiky a životního prostředí v regionu využít zhruba 100 miliard korun, a to dále např. z Modernizačního fondu a tradičních operačních programů.

Více najdete zde:

https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/miliardy-z-eu-se-vyuziji-na-transformaci-regionu–prvni-projekty-jsou-regionalne-schvaleny-8072/

Top