Seminář Transformace v uhelných regionech

Dne 1. 12. 2021 pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s aktuálními informacemi z Operačního programu Spravedlivá transformace. V rámci semináře byl představen plán proměny Moravskoslezského kraje v souvislosti s odchodem od uhelných zdrojů.

Účastníci byli seznámeni s podporovanými oblastmi transformace Moravskoslezského kraje jako jsou nové podnikání, kompetentní lidé, digitální
a kreativní region a další oblasti.

Předpoklad vyhlášení prvních ostrých výzev z OP ST je ve druhé polovině příštího roku. Pro Moravskoslezský kraj je v rámci tohoto operačního programu přidělena částka 18,9 mld. Kč.

Prezentace ze semináře můžete najít zde.

Seminář Transformace v uhelných regionech se konal i v Ústeckém a Karlovarském kraji. Prezentace ze seminářů naleznete na těchto odkazech:

Top