Veřejná výzva k předkládání strategických transformačních projektů spuštěna

Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 31. března 2021 veřejnou výzvu k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento operační program je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji a je financovaný Evropskou unií z Fondu pro spravedlivou transformaci. Podpora bude vycházet z plánu spravedlivé územní transformace, který v současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dotčenými kraji.

K předběžnému posouzení je možno do 30. dubna 2021 hlásit projekty veřejného i soukromého sektoru zaměřené zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu. Projekty, které projdou hodnocením a budou na úrovni kraje schváleny, bude možno následně podat do oficiální výzvy vyhlašované řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace, a to Ministerstvem životního prostředí.

Bližší informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Podrobnosti k výzvě včetně příloh jsou k dispozici na webu HrajemSkrajem.

Top