Veřejné projednávání strategických projektů

Kraj se připravuje na čerpání miliard z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Projekty, které byly doporučeny jako strategické, občanům představí na celkem třech veřejných projednáních. Lidé se s projekty nejen seznámí, budou se moci také ptát a projekty připomínkovat. Veřejná projednání se budou konat v Ostravě, na Frenštátsku, první z nich se uskutečnilo ve středu 1. září v Karviné.

Akce byla organizována městem Karviná, Regionální knihovnou Karviná, p. o. a Hrajemskrajem. Veřejného projednání se účastnilo více než 60 osob.

V úvodu vystoupil primátor města Karviná, Ing. Jan Wolf a následovaly prezentace hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.,
1. náměstka hejtmana kraje, Ing. Jakuba Unucky, MBA a zmocněnce hejtmana kraje pro RESTART a uhelné regiony v transformaci, Mgr. Zdeňka Karáska.

Zástupci předkladatelů vybraných strategických projektů ve svých prezentacích shrnuli klíčové informace a v rámci bohaté diskuze zodpovídali dotazy přítomných účastníků.

Představeny byly strategické projekty:

POHO Park a další projekty v rámci POHO2030 Karvinsko

  • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park
  • CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
  • PODOLUPARK Karviná
  • TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ
  • Centrum veřejných energetiků

Více informací o vybraných strategický projektech naleznete zde.

Prezentaci z veřejného projednávání najdete zde.

Top