Výsledky dalšího zasedání Uhelné komise

Dne 20. července 2021 proběhlo osmé zasedání Uhelné komise, v rámci kterého bylo dohodnuto, že budou připraveny další scénáře útlumu uhlí v České republice reflektující vývoj ceny emisní povolenky. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček sdělil, že důležitý je průběžný scénář útlumu a budování nových zdrojů, a že se budou upřesňovat dopady v sociální oblasti a vliv na regiony.

Doporučení Uhelné komise ze 7. zasedání konaného dne 4. prosince 2020 ukončit v České republice využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038 vzala v květnu tohoto roku na vědomí vláda ČR a doporučila, aby byly v komisi dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v české energetice.

Více zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/doporuceni-uhelne-komise-o-konci-hnedeho-uhli-v-roce-2038-projednala-vlada–261557/

Komise před prosincovým doporučením pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Karel Havlíček tehdy uvedl, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Prosincové rozhodnutí Uhelné komise označil Karel Havlíček za kompromis, z 19 členů komise hlasovalo 15 pro, dva byli proti a dva se zdrželi.

V Uhelné komisi budou pracovat dva noví členové, a to Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie, kteří nahradili Jiřího Koželouha z Hnutí Duha a Jana Rovenského z Greenpeace. Zástupci ekologických organizací rezignovali na svou funkci v komisi v prosinci minulého roku, a to s ohledem na nesouhlas s doporučením komise ukončit využívání uhlí až v roce 2038.

https://oenergetice.cz/uhli/havlicek-uhelna-komise-pripravi-scenare-utlumu-uhli-pri-vyssi-cene-povolenky

Top