Výsledky jednání vlády České republiky dne 24. května 2021

Vláda ČR vzala na vědomí průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise, pro kterou je z technického, bezpečnostního, ekonomického a z hlediska dopadu na produkci emisí realistickým datem útlumu uhlí rok 2038. Vláda Uhelné komisi doporučila podrobnější rozpracování a vyhodnocení podmínek, nástrojů a dopadů dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice. Uhelná komise musí zpracovat:

  • podrobný harmonogram dekarbonizace pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu,
  • návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti,
  • detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech.

Další výstupy práce má Uhelná komise vládě předložit do 31. prosince tohoto roku. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dále vláda ČR projednala a schválila návrh na rozdělení 41 miliard korun z Fondu pro spravedlivou transformaci pro zmírnění dopadů útlumu těžby a využívání uhlí ve strukturálně postižených krajích. Pro Moravskoslezský kraj bylo vyčleněno celkem 18,9 mld. korun. Další prostředky jsou určeny pro Ústecký (15,8 mld. Kč) a Karlovarský (6,3 mld. Kč) kraj. Tyto peníze mají sloužit ke zmírnění jak sociálních, tak i ekonomických dopadů, například k omezení nezaměstnanosti, podpory restrukturalizace, ale i k obnově těžbou zdevastované krajiny. Rozdělení finančních prostředků proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu v jednotlivých regionech uvedeného v metodice Ministerstva pro místní rozvoj.

Úplné znění usnesení:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3DB9Q9K

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3DB9WXT

Top