Zásyp Dolu Frenštát

Od července 2022 probíhala doprava přibližně 200 tisíc tun hlušiny, která je potřebná pro plánovaný zásyp Dolu Frenštát. Ten je naplánován na konec léta po vyřízení všech náležitostí. Návoz hlušiny probíhal postupně, především z důvodu minimalizace hluku a emisí z dopravy. Denní množství hlušiny, která se dovážela z odvalu „D“ v Paskově, nepřesáhlo 1 500 tun (cca 50 nákladních aut). Mezi hlavní důvody likvidace Dolu Frenštát patří dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě a náklady na udržování dolu v konzervačním režimu. Zásyp dolu umožní spustit nové projekty a další rozvoj regionu.

„Příprava likvidace nevyužívaného Dolu Frenštát, po které tamní obce dlouho volají, pokračuje podle plánu. Díky úpravě přepravních parametrů, snížení počtu aut a příznivému počasí proběhl návoz zásypového materiálu rychleji a s menším dopadem na životní prostředí. Následovat budou další kroky směřující k zásypu jam, demolicím povrchových objektů a následnému novému využití areálu,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

„Jsme rádi, že náš cíl, kterým je zasypání dolu a nové využití léto lokality, se blíží. Spolupracujeme se státním podnikem DIAMO na přípravě převodu nemovitostí a intenzivně pracujeme na přípravě rozvojového projektu CÉRKA, který postupně celý areál promění v nadčasové místo. Areál Dolu Frenštát, který jsme dlouhodobě vnímali jako hrozbu, se tak v budoucnu stane místem, které bude mít nejen pro Frenštátsko velký přínos.“ dodal starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Top