DISKUZNÍ FÓRUM NA TV POLAR – ENERGETIKA

Moravskoslezská regionální televize Polar zařazuje do svého programu diskuzní fóra, na kterých jsou řešena zásadní témata Moravskoslezského kraje očima hlavních aktérů. Dne 23. 10. 2021 byla tímto tématem náhrada fosilních paliv a zapojení obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie v našem kraji. Do diskuze byli přizváni Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro energetiku a průmysl, Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky, Tomáš Hüner, ředitel společnosti Smart Infrastructure a Štepán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů.

Diskuzní fórum volně navázalo na pořad odvysílaný dne 11. 9. 2021 zabývající se přechodem na udržitelnější a ekologičtější hospodaření, které vyplývá
z Green Dealu neboli Zelené dohody pro Evropu. Dohoda si klade za cíl dosáhnout v Evropě v roce 2050 klimatické neutrality.

Shlédnutí diskuzí je možno na těchto odkazech:

Diskuzní fórum 11. 9. 2021.

Diskuzní fórum 23. 10. 2021.

Top