Teplárna v Karviné vymění uhlí za biomasu

Další krok ke stavbě nového multipalivového kotle plánovaného pro karvinskou teplárnu, udělala společnost Veolia. Projekt, který má teplo vyrábět
z biomasy i z produktů z odpadu, má své příznivce i odpůrce.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko se studií EIA o vlivu stavby na životní prostředí a se stavbou souhlasí. Kotel by měl v karvinské teplárně po roce 2026 nahradit starší kotle a na rozdíl od svých předchůdců, spalujících černé uhlí, by v něm měla být hlavním palivem biomasa, případně tuhá alternativní paliva z komunálního odpadu. Kotel mimo jiné rozšířením palivového mixu v teplárně posílí stabilitu, bezpečnost a cenovou dostupnost dodávek tepla pro Havířov a Karvinou.

Podle závazného stanoviska MŽP by se kvůli možným nebezpečným látkám v odpadech mělo rozšířit například sledování odpadních vod vypouštěných do Soleckého potoka, nakládání s nimi by se mělo řešit i v rámci integrovaného povolení vydávaného krajem.

Podle současných plánů společnosti Veolia by stavba kotle K7 měla probíhat v letech 2024-2025, spuštění provozu firma předpokládá v roce 2026.

Top