Vodíková strategie České republiky

V rámci mezinárodní konference konané dne 16. července 2021 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Vodíkovou strategii České republiky, která vznikla v kontextu Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu odrážející cíl Zelené dohody pro Evropu. Na konferenci vystoupil mimo jiné také zástupce Moravskoslezského kraje, který představil komplexní vizi rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji (vodíkové údolí). Cílem vodíkové strategie je redukce emisí skleníkových plynů a zároveň podpora hospodářského růstu v oblasti dopravy, chemického průmyslu, hutnictví železa, elektřiny a tepla, dalšího průmyslu, domácností a ostatních odběratelů. Součástí strategie je dále přehled programů, které mohou podpořit rozvoj této oblasti.

Vodíková strategie ČR je rozdělena do tří etap:

  • 2021–2025: prioritou bude využití vodíku v dopravě,

V České republice by měly být mimo jiné letos realizovány první veřejné plnící stojany s vodíkem pro dopravu (ČS Benzina v Praze a v Litvínově). Na trhu jsou také první auta na vodík – druhá generace vodíkového sedanu Toyota Mirai a dále Hyundai Nexo, který by měl být představen ve druhém pololetí tohoto roku.

  • 2026–2030: mohlo by začít ověřování využití vodíku v průmyslu,
  • 2031–2050: v tomto období by vodíková doprava měla být schopna fungovat bez dotační podpory a postupně nahrazovat dopravu založenou na fosilních palivech.; začne přestavba, příp. výstavba vodíkových plynovodů.

Na webových stránkách MPO jsou v podobě e-Booku „Vodíková strategie ČR“ k dispozici základní informace o strategii a dále „vodíkový“ videospot MPO.

Finální verze Vodíkové strategie České republiky bude zveřejněna po schválení vládou.

Více zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-predstavilo-vodikovou-strategii-cr-i-konkretni-vodikove-projekty–262453/

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mpo-cilem-vodikove-strategie-cr-je-redukce-emisi-a-podpora-hospodarskeho-rustu

Top